Сърница прие бюджет без просрочени задължения

Общинският съвет в Сърница прие бюджета на общината за 2017 г. Бюджетът възлиза на 3 821 615 лева, от които 2 279 089 лева осигурява държавата, а останалите са местни приходи. Програмата за капиталови разходи е в размер на 481 801 лева, а за зимно поддържане на общинската пътна мрежа са определени 30 000 лева. Гласуваната сума за представилтелни разходи на кмета Неби Бозов е 2400 лева.

Сърница е от малкото български общини, които започват новата 2017 година без просрочени задължения. Общината има да събира просрочени вземания в размер на 30 000 лева.

Източник – Темпо

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: