С подкрепата на МОН в 27 училища в област Пазарджик ще бъдат изградени и реновирани физкултурни салони и спортни площадки

 С подкрепата на МОН в 27 училища в област Пазарджик ще бъдат изградени и реновирани физкултурни салони и спортни площадки

В 496 училища в страната ще бъдат изградени нови физкултурни салони и спортни площадки или съществуващите ще се ремонтират и обновят изцяло, 27 от тях са в област Пазарджик. Дейностите ще се реализират по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища на Министерството на образованието и науката. Списъците с одобрените по проекта образователни институции са публикувани на страницата на МОН. https://web.mon.bg/bg/101315

Крайният срок за изпълнение на всички дейности е до 31 декември 2027 г.

Програмата е разделена на три модула. Първите два са за проектиране и изграждане на нови физкултурни салони и основен ремонт на съществуващи салони. Финансиране по тях ще получат общо 120 училища. Одобрените средства са в размер на над 137,5 млн. лева.

В област Пазарджик нови физкултурни салони ще бъдат изградени в 9 училища: СУ „Христо Смирненски“ с. Света Петка, Обединено училище „Васил Левски“ с. Кръстава, НУ „Васил Друмев“ гр. Пазарджик, ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, НУ „Васил Левски“ Пазарджик, СУ „Нешо Бончев“ гр. Панагюрище, ОУ „Христо Ботев“ гр. Ракитово, ОУ Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Ковачево.

Основен ремонт на физкултурен салон ще бъде извършен в 4 училища: Обединено училище „Христо Ботев“ с. Калугерово, ОУ „Христо Ботев“ с. Дорково, ОУ „Неофит Рилски“, гр. Костандово, СУ „Христо Смирненски“ гр. Септември.

По третия модул за „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ са одобрени проектите на 376 училища. Тяхната обща стойност е малко над 50,6 млн. лева.

Изцяло нови спортни площадки ще бъдат изградени в 9 училища в област Пазарджик: ОУ „Неофит Рилски“ гр. Велинград, Иновативна професионална гимназия по

икономика и туризъм „Алеко Константинов“ гр. Велинград, СУ „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик, ОУ „Свети Климент Охридски“ гр. Пазарджик, ЕГ “Бертолт Брехт“ гр. Пазарджик, НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик, Професионална гимназия по транспорт с. Виноградец, ОУ „Христо Ботев“ с. Карабунар, НУ „Васил Левски“ гр. Септември.

Основен ремонт на съществуваща спортна площадка ще бъде извършен в 5 училища в област Пазарджик: ОУ „Отец Паисий“ гр. Батак, НУ „Васил Петлешков“ гр. Брацигово, ОУ „Стефан Захариев“ гр. Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ гр. Пазарджик, ОУ „Асен Златаров“ с. Черногорово.

Целта на програмата е подобряването на спортната култура и физическото възпитание на учениците чрез модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване както за провеждане на редовните часов по физическо е, така и на дейности извън учебния план.

При успешно реализиране на проектите до края на 2027 г. в близо една четвърт от училищата в страната ще бъде изградена нова, модерна спортна база.

velingradnews

Свързана публикации