Велинград – Новини и актуална информация www.vip-velingrad.com
  • НАЧАЛО
  • Любопитно
  • С пушка на рамо: Днес се открива новият ловен сезон за прелетен дивеч
Любопитно

С пушка на рамо: Днес се открива новият ловен сезон за прелетен дивеч

Стотици авджии ще атакуват отново ловните полета днес. Разрешен е отстрелът на на пернат дивеч – пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина.

В тази връзка, ръководствата на горските стопанства напомнят на всички ловци, че трябва да спазват стриктно правилата и мерките за безопасност, както и законовите разпоредби с цел недопускане на инциденти по време на ловните излети.

Преди издаването на разрешителните за лов да се проверява наличието на заверен ловен билет, членска карта и валидно разрешително за носене на ловно оръжие, както и задължително използване на шапка и облекло с ярък сигнален цвят.

Ловното оръжие да се носи в калъф и изпразнено до мястото на ловуване, като не се допуска сглобяването и зареждането му на по-малко от 200 метра от населени места. Абсолютно е забранена употребата на алкохол и други упойващи вещества преди и по време на лов.

Трябва да се спазват и установените норми за отстрел на един ловец, а именно: пъдпъдък – до 15 броя; гривяк, гълъби, гургулица и гугутка – до 10 броя; горски бекас, обикновена бекасина – до 10 броя. Във връзка с високите дневни температури и опасността от възникване на пожари, ловците трябва да бъдат особено внимателни и при боравенето с огън, като не се допуска паленето му извън обозначените за това места.

Гражданите трябва да бъдат особено внимателни по време на туристическите излети, като следят указателните табели за провеждане на лов в дадена местност.

Наслука!

pzdnes.com

Related posts

Нов водопровод ще има на ул.“Хр.Ботев“ в град Костандово

20 години „Обич“ от „Звънче“

Посланикът на Република Корея посети Велинград

Loading Facebook Comments ...