С 5 % отстъпка плащаме данъците до 30-ти април

 С 5 % отстъпка плащаме данъците до 30-ти април

На вниманието на жителите на Община Велинград

Започна плащането на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битовите отпадъци за 2016 г. От 01.02.2016г. всички жители на общината могат да заплатят дължимите данъци и такси за новата 2016г. От Дирекция „Местни данъци и такси“ в Община Велинград уточняват, че заплатилите до 30-април целият размер на дължимите данъци и такси за 2016г. могат да ползват 5% отстъпка.

Данъците и таксите могат да бъдат заплатени на:

Каса в Община Велинград, във всеки пощенски клон в страната, на касите на „ Easypay” АД в страната, офисите на „ Банка ДСК“ ЕАД и по следната банкова сметка на Община Велинград- адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №35- Банка: Райфайзенбанк- IBAN BG47RZBB91558420010506 BIC RZBBBGSF по следния код на плащане 442100 за данък недвижими имоти, 442400 за такса битови отпадъци и 442300 за данък на моторни превозни средства.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: