Търговците във Велинград ще могат да предлагат плодове, зеленчуци и посадъчен материал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания

 Търговците във Велинград ще могат да предлагат плодове, зеленчуци и посадъчен материал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания

Във връзка с издадена заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното извънредно положение, кметът на община Велинград д-р Костадин Коев измени своя заповед, свързана с откритите пазари и тържища на територията на общината.
В нея се казва, че търговците могат да предлагат плодове, зеленчуци и посадъчен материал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Също така търговската дейност да се осъществява на разстояние най-малко пред две сергии. Ще бъдат поставени заграждения, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: