Уведомление от ВИК Велинград

Във връзка с високите летни температури е завишен контрола и мониторинга на водата в гр.Велинград и района.
На 25.07.2016г. беше извършено пробонабиране на питейна вода от следните пунктове:
1.Чешма,,Тръбача,кв.Чепино-център.
2.Ресторант,,Родопско село,бул,,Съединение49-е.
3.Хлебозавода-пром.зона.
4.Ул,,Йорданка Чанкова.
5.Кафе,,Авеню,кв.Каменица-център.
6.Кафе,,Костяневи,ул,,Юндолска,кв.Лъджене.
7.с. Драгиново-център,цех за банички.
След извършения микробиологичен и физико-химичен анализ на водата. В ПСПВ -Велинград,заключението от резултатите е,че водата е годна за питейни нужди по БДС 2823-83 и Наредба 9 на МНЗ.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: