Удължиха и освежиха предпазните парапети по ул. „Димо Хаджи Димов“ – гр. Ракитово

Удължиха и освежиха предпазните парапети по ул.“ Димо Хаджи Димов“ в гр. Ракитово.

По искане на граждани работници от общинското звено по чистотата към Общинска администрация в Ракитово удължиха с нови метални елементи и освежиха с боя предпазните парапети, които са монтирани покрай коритото на река Мътница, приток на Чепинска река. В следващите дни предстои да бъдат боядисани и парапетите и по останалите улици в родопското градче.

Общинска администрация Ракитово

8-04-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: