Финалнатa фаза по реновирането на алеите в гробищния парк във Велинград

Финалнатa фаза по реновирането на алеите в гробищния парк във Велинград

Предстои финалната фаза по реновирането на алеите в гробищния парк във Велинград
Към момента на територията на гробищния парк в града се извършва насипване със земна маса и подравняване на терена. След това, при подходящи метеорологични условия ще се пристъпи към самото асфалтиране на алеите.
През есента на 2021 г. започна реализирането на проект: „Асфалтиране на алеи в централен гробищен парк, гр. Велинград”. За обекта е предвидена сумата от 135 650 лв. от бюджета на общината. Едновременно с това започна и изграждането на нова ограда на разширения гробищен парк, като до момента са направени около 180 л.м. от оградата и отпуснатата за целта сума бе 48 220 лв. Останалите 100 м. ще бъдат извършени след процедура по обществена поръчка.
<<<<< >>>>>
Пресцентър община Велинград
11-02-2022

Още новини

Loading Facebook Comments ...