Фондация „Бъдеще“ осигури учебници на 56 ученика в общ. Ракитово

Фондация „Бъдеще“ осигури учебници на 56 ученика в общ. Ракитово

За десета поредна учебна година Фондация „Бъдеще“ осигурява учебници, учебни помагала и карти за транспорт за ученици от 8 до 12 клас с финансовата подкрепа на Тръст за социална алтернатива гр. София.

Тази година учебниците достигнаха до 56 ученика от Община Ракитово.

Програмата цели да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства като премахне основни образователни бариери. Одобрените ученици се задължават да посещават редовно училище и да положат достатъчно старание в учебния процес. В края на учебната година трябва да имат годишен успех не по-нисък от Добър: 4.00, както и да не допускат повече от 10 неизвинени отсъствия за годината.

ФБ-страница: „Фондация Бъдеще“

Още новини

Loading Facebook Comments ...