Футболен клуб „Чепинец“ – Велинград избра ново ръководство

Общото събрание на Футболен клуб „Чепинец“ – Велинград избра ново ръководство
От 17: 00 часа в голяма зала на Общинска администрация се проведе отчено- изборно събрание на ФК „Чепинец“.
На срещата бе представен отчет за дейността на клуба за периода от 2016 до 2021 година. Избрани бяха нов Управителен и Контролен съвет. Председател на УС е Исмаил Моллов, а негови членове станаха Стефан Караманов и Георги Белев. За председател на Контролния съвет бе избран д-р Емил Калоферов, а за негови членове – Валентин Чаушев и Стойчо Кривулев.

Пресцентър община Велинград

21-12-2021

Exit mobile version