Център за обществена подкрепа проведе изнесено занятие с децата от 3.в клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Център за обществена подкрепа проведе изнесено занятие с децата от 3.в клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ на тема „Доброто и лошото отношение в училище“. По интересен начин водещият Мария Хрискова- социален работник от ЦОП запозна децата с категориите „добро“ и „лошо“ отношение. С активното участие на децата бяха изведени правила за етични взаимоотношения в училище!

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: