В петък, 6 август 2010 г., в Държавен вестник бе обнародван новият Закон за водите. Той се чакаше с определен интерес от общини като Велинград, тъй като по новите разпоредби Министерството на околната среда и водите (МОСВ) вече ще може да им предоставя за безвъзмездно ползване минерални води изключителна държавна собственост.

Припомняме, че всички минерални находища във Велинград от години са държавна, а не общинска собственост. Изпреварвайки промените, през януари т.г. кметът Иван Лебанов инициира подписка, която през пролетта бе входирана в МОСВ. Така общината недвусмислено заяви желанието си да получи от държавата за стопанисване трите находища във Велинград и едно в Драгиново.
Новият закон обаче поставя и препятствия пред общините. Министърът може да предоставя минерални води държавна собственост на общините за безвъзмездно ползване за срок от 25 години, но са налице и важни ограничения.
Първото е, че минерални води не трябва да са дадени на концесия. Във Велинград има две концесии за добив на минерална вода от находището в кв. Чепино. Второто ограничение, че държавата може да даде на общините само находища, за които издадените вече разрешения за ползване не надхвърлят 50% от утвърдения експлоатационен ресурс. Данни от регистъра на МОСВ, които в. “Темпо” публикува през януари 2010 г., сочат, че към момента разрешителни за ползване на минерални води от находищата във Велинград притежават 60 физически и юридически лица, включително 7 на Община Велинград. Такъв е броят на действащите разрешителни, а отделно има около 40 прекратени, отнети и с изтекъл срок. Общо за минералните извори в България МОСВ е издало 392 разрешителни – тоест над 15% от всички се падат на Велинград. Твърде голяма е вероятността издадените разрешителни да надхвърлят 50% от утвърдения експлоатационен ресус на находищата Каменица, Лъджене и Чепино.
В случай, че МОСВ даде на Община Велинград минералните води, кметът ще отговаря за стопанисването и поддръжката на съоръженията за техния пренос. Законът му вменява задължението да издава разрешителни, но като осигури ползването на минералните води на първо място в интерес на населението.
От своя страна Общинският съвет ще трябва да определи реда за общото водовземане за пиене и наливане от населението. Съветниците ще решават дали дадено искане за разрешително съответства на политиката и плана за развитие на общината. Те ще определят и тарифата за ползване на минералните води. Все трудни и отговорни задачи, които будят въпроса дали местните народни избраници ще се окажат на нужната висота да ги решат в обществен интерес. Законът за водите влиза в сила на 1 януари 2010 г. Веднага след това кметът на общината, след решение на Общинския съвет, може да подаде заявление в МОСВ. 14 дни по-късно министърът на околната среда и водите ще каже тежката си дума дали община Велинград ще получи или не държавните минерални води.
Елена Баева

Още новини