Ще се проведе заключителна пресконференция за проекта по облагородяване на парк при пл. „Възраждане“

Ще се проведе заключителна пресконференция за проекта по облагородяване на парк при пл. „Възраждане“

П О К А Н А
Във връзка с изпълнението на проект „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“ Договор № BG16RFOP001-1.037-0007-C01 от 12.03.2020 г., финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
На 01.07.2022 г. от 10:00 часа в малка заседателна зала на Общинска администрация – Велинград ще се проведе заключителна пресконференция на проекта.
Каним всички заинтересовани лица да присъстват!
Пресцентър община Велинград
27-06-2022

Още новини

Loading Facebook Comments ...