1 ноември – Ден на народните будители, чества се от 1909 г. до днес

В този ден се отбелязва и почита делото на просветителите, книжовниците, борците за национално освобождение, които са съхранили през вековете духовните ценности на България и нейния морал.

Сред най-уважаваните имена на българските народни будители са:

Св. Иван Рилски, Паисий Хилендарски, Владислав Граматик, Хаджи Димитър, Неофит Рилски, Христо Ботев, Васил Левски, Иван Вазов, Любен Каравелов и мн. други.

Славата на пръв будител на българите заслужено носи Паисий Хилендарски. Народът ни го знае, като Отец Паисий. Преди повече от два века и половина – през 1762 г., Паисий Хилендарски написва своята „История Славянобългарска”. Негов първи последовател е епископ Софроний Врачански. В трудни за българите времена, той пише книги за просвета и работи за политическо освобождение.

Йоасаф Бдински, Софроний Врачански, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, , Владислав Граматик, Св. Иван Рилски, поп Пейо, Матей Граматик, , Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, В. Левски, Иван Вазов, Христо Ботев, Стефан Караджа,Любен Каравелов, Хаджи Димитър, Добри Чинтулов и още десетки радетели за народна будност и българско самосъзнание са оставили своите светли следи за народа ни.

След Освобождението на България, както будната интелигенцията, така и обикновените хора съзнават подвига на възрожденските писатели и смелите революционери, които са повели българският дух до решимост към борба за държавна независимост.

Празникът 1 ноември се чества през 1909 г. в Пловдив за първи път. През 1922 г. Министъра на народното просвещение на България – Стоян Омарчевски, внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.

От 1 ноември 1923 г. с указ на цар Борис-III е обявен за общонационален празник в памет на заслужилите българи. От 1922 до 1945 г. е общонационален празник. От 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание – на 28 октомври 1992 г., се възобновява старата традицията на Денят на народните будители.

1- ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в Бългатия.

 

Редактор: vip-velingrad.com

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: