108 000 куб. м. минерална вода ще бутилира годишно „Акварекс- В“ АД

Министерски съвет прие предложението, отправено от концесионера „Акварекс- В“ АД, за изменение на концесионния договор, сключен 3 май 2000 г. за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост, разкрита от сондаж № 5 „Горски пункт“ на находище „Велинград – Чепино“, община Велинград, област Пазарджик.

С изменението се увеличава общият годишен експлоатационен ресурс по концесията от 10 000 кубически метра минерална вода на 108 000 кубически метра минерална вода при средноденонощен, средногодишен и върхов експлоатационен дебит до 3,42 л/сек., считано от датата на подписаното от страните допълнително споразумение.

pzdnes.com

Още новини

Loading Facebook Comments ...