На тържествена церемония в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ 151 бакалаври и магистри от Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ получиха дипломите си за завършено висше образование.

Деканът на факултета доц. д-р Стоян Везенков откри тържеството и поздрави абсолвентите завършващи специалностите „Кинезитерапия“, „Социални дейности“, „Логопедия“, „Спортна анимация“ и „Физическо възпитание и спорт за изявени деца и ученици“.

„Желая искрено на всеки от вас да продължи да учи през целия си живот, да не спира да реализира целите си, идеите си, да участва активно в сътворяването и изграждането на новото в света. Нека обаче завещаното от университета – свободното и научно мислене ви бъде основа, за жаждата за изява и реализация в живота. Вратите на университета и на нашите сърца ще останат завинаги отворени за вас“, каза доц. д-р Стоян Везенков. Той благодари и на родителите на абсолвентите.

„Благодаря ви, че отгледахте такива умни деца с големи сърца, защото специалностите в нашия факултет, които завършват вашите деца са само за смели личности с огромни сърца. Благословени сте с тях“, с тези думи доц. д-р Везенков се обърна към гордите родители.

Приветствие към дипломантите от името на ректора – доц. д-р Борислав Юруков, произнесе зам.-ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ проф. д-р Георги Апостолов.

„Бъдете отговорни и мъдри в делата си, отстоявайте непреклонно позициите си, борете се за това, в което вярвате, обичайте прекрасната ни Родина и носете в сърцата си спомените от годините в Югозападния университет „Неофит Рилски“, каза проф. д-р Георги Апостолов.

С най-висок успех – 5.84 се дипломира Илияна Ковачева, завършваща специалност „Социални дейности“.

С думи на благодарностот името на абсолвентите от випуск 2016 се обърна Даниела Александрова от специалност „Социални дейности“.

„Уважаеми преподаватели, благодарим ви, че ни предадохте любовта към професията, научихте ни да се борим за това, което искаме, да се развиваме в сложната социално-икономическа среда. Благодарим Ви! Ние винаги ще помним това, което направихте за нас“, каза в благодарственото си слово Даниела Александрова.

Сред гостите на тържествената церемония бяха Офелия Кънева – председател на Държавната агенция за закрила на детето, Александър Балев – директор на дирекция „Социално подпомагане“, Маргарита Бербатова – ръководител на Комплекс за социални услуги за деца, Ивайло Гоцев – директор на Социално звено към Община Симитли и др.