17 февруари е Денят на спонтанните актове на доброта

В този ден големите благотворителни организации призовават към множество такива актове на доброта, каквато е и усмивката към непознати.

Празникът е световен и се чества независимо от националност, етническа принадлежност или религиозни убеждения. Няма малко или голямо добро. Всеки акт на доброта е достатъчно ценен сам по себе си. Важно е да правим добро, без да очакваме нещо в замяна и то не само в един ден от годината.

 

Добротата в 5 изречения според китайския мислител и философ Конфуций:

 

Този, чието сърце е настроено дори за малко доброта, няма да отхвърли никого.

 

Който наистина е добър, никога не може да бъде нещастен. Който наистина е мъдър, никога не може да бъде объркан.

 

Добротата се постига едва когато трудните неща се вършат правилно. Който е постигнал това, може да бъде наречен добър.

 

Ако си заедно с добър човек, винаги мисли как би могъл да последваш примера му. Ако си с лош човек, то погледни в себе си.

 

Не причинявай на други това, което не искаш теб да те сполети.

 

bnr.bg

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: