20 ноември – Световен ден на детето

20 ноември е обявен за Световен ден на детето.

В почти всички държави на света се празнува Ден на детето. Този празник е на различни дати и е свързан с традицията на отделните държави.

20 ноември, обаче е обявен за Световен ден на детето и се чества по всички точки на света. Датата е избрана ООН и ЮНЕСКО на 14 декември 1954 г.

Целта на Световния ден на детето е да обедини децата по целия свят и да съдейства за мира между народите.

 

Датата е свързана с приемането на Декларация за правата на детето на 20 ноември 1959 г. от 14-ата сесия на Генералната асамблея на ООН.

С нея се провъзгласяват равни права на децата в областта на възпитанието, образованието, социалната защита, физическото и духовното развитие независимо от цвета на кожата, националната принадлежност, имущественото състояние и др.

Декларацията призовава родителите, обществените организации, правителствата да признаят правата на децата и да съдействат за тяхното осъществяване.

На 20 ноември през 1989 г. на 44-ата сесия на Общото събрание на ООН е приета Конвенцията за правата на детето – глобален договор за признаване и закрила на правата на детето, подписан от лидерите на 54 държави.

Всички разпоредби на международния акт утвърждават общото разбиране за необходимостта от закрила на детството, като определящ период за развитието на всяко човешко същество.

Конвенцията е акт с обвързваща сила и това означава, че както държавата, така и обществото, са длъжни да осигуряват възможности за по-ефикасна защита на правата и интересите на децата и да разширяват възможностите им за активно включване и участие в обществото.

Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано!

Всяко дете има право на развитие и закрила!

Всяко дете има право да расте в семейна среда или в среда, близка до семейната!

Всички деца имат еднакви права!

 

 

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: