Day: <span>14.05.2020</span>

Обектите, стопанисвани от ОП „СИП и ТИЦ” отварят при строги

Със своя заповед кмета на община Велинград д-р Костадин Коев се разрешават дейности които досега бяха забранени, във връзка с извънредното положение. ОП „СИП” и „ТИЦ” да възобновява дейността си в отдел „Платено паркиране” в Синята зона. Отварят за посещение за гражданите минералите бани- „Радонова баня” и „Кална баня”. Плувен басейн „Антон Митров“ е отворен […]Прочети

УО на ОПИК обявяви процедура за подбор на проекти за

УО на ОПИК обявяви процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектните предложения могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г., с краен срок за подаване 16:30 часа на 15.06.2020 г. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за […]Прочети