24 деца се отглеждат в приемни семейства в община Велинград

Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект „Приеми ме 2015 ”, съобщиха от пресцентъра на Община Велинград. 28 са утвърдените професионални приемни семейства в града и селата. Към края на октомври децата, отглеждани в приемните семейства в община Велинград са общо 24. Запазва се тенденцията, наблюдавана от началото на годината, най-много новородени деца да бъдат настанявани в приемни семейства. През отчетния месец октомври общо 4 здрави деца са настанени в професионални приемни семейства, на възраст от 0 до 3 години. Проектът „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините. В изпълнение на приетия План за развитие на социалната услуга „приемна грижа“ от началото на ноември тази година стартира вторият етап. Основен елемент в него е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“. Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства, като един социален работник ще работи с 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво. Ще се създаде и възможност за национално покритие чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа“ и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015“. Продължителността на проекта е до 31 март 2018г.

Агенция ФОКУС

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: