4 април – празник на българските психолози (мисли на най-великите в професията)

4 април – празник на българските психолози (мисли на най-великите в професията)

На 4 април българските психолози отбелязват професионалния си празник. Денят на психолога се чества от 1995 г. 

Психологията е сложна, комплексна и специфична наука, която се опитва да обясни и проникне в човешкото съзнание, поведението на отделния индивид, социалното му поведение, мисли, чуства, както и поведението на маса хора.

Във връзка с този празник, нека си припомним всеобхватните мисли и прозренията на едни най-влиятелните психолози в света до днес: 

„Личностното развитие е непопулярно, рисковано начинание, неприветлива отбивка встрани от широкия път, пустинно странстване, подобаващо за отшелници. Нищо чудно, че само малцина дръзват да се впуснат в това приключение.“  – Карл Юнг

„Развитието на ума означава разширяване на границите на мисълта и всяка стъпка напред е едно болезнено и трудно постижение.“ – Карл Юнг

„Вие сте това, което правите, а не това, което казвате, че ще направите.“ – Карл Юнг

„Който гледа навън, сънува. Който се вгледа навътре, се пробужда.“  – Карл Юнг

„Всичко, което ни дразни у околните, ни помага да опознаем себе си.“  – Карл Юнг

„Не можем да променим нищо, докато не го приемем. Отричането не освобождава, то потиска.“ – Карл Юнг

„Обувката, която става на един човек, убива на друг. Няма рецепта за живот, който да подхожда на всички.“ – Карл Юнг

„Да бъдеш напълно честен със себе си е хубаво упражнение.“ – Зигмунд Фройд

„Ако човек почне да се интересува от смисъла на живота или неговата ценност, това означава, че той е болен.“ – Зигмунд Фройд
„Истината ще ви направи свободни.“ – Зигмунд Фройд
„Депресията е замразен страх.“ – Зигмунд Фройд
„Признаването на проблемите е половин успех в тяхното разрешаване.“ – Зигмунд Фройд
„Ние идваме на света сами и сами го напускаме.“ – Зигмунд Фройд
„Хубаво е човек да придобие нещо единия ден, след това още нещо на следващия ден.“ – Пиер Дако
„От всяко нещо можем да си извадим поука. От човешката инертност не може да се извлече нищо.“ – Пиер Дако
„Образованието само по себе си не е важно. Докато хората не се научат да възприемат цялостно живота, образованието ще си остане сухо и без никаква стойност.“ – Пиер Дако
„Великите неща са винаги прости. Не можем да си представим Бог като нещо сложно, нали така?“ – Пиер Дако
„Четири важни екзистенциални притеснения играят основна роля в живота на всеки един от нас – смъртта, безсмислието, изолацията и свободата.“ – Ървин Д. Ялом
„За да остареете красиво, е нужно да се смирите с това, че вашите възможности са ограничени.“ – Ървин Д. Ялом
„Креативността и откритията се зараждат в болката.“ – Ървин Д. Ялом
„Отговорността ни към живота е да създадем нещо по-възвишено, не да развъждаме по-низшето. Нищо не трябва да спира развитието на героя в теб…“ – Ървин Д. Ялом
„За да израсте високо и гордо, дървото се нуждае от бури.“ – Ървин Д. Ялом
„Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора!“ – Ерих Фром
„Образованието прави машини, които действат като хора и създава човек, който действа като машина.“ – Ерих Фром
„Любов — това е единственият разумен и задоволителен отговор на въпроса за смисъла на човешкото съществуване.“ – Ерих Фром
„Не човекът, който има много, а човекът, който е много, представлява истински ощастливеният и осъзнал се човек!“ – Ерих Фром
„Състоянието на „поток“ е оптималното преживяване на пълна концентрация и отдаденост, в което човек реализира най-пълно своя потенциал.“ – Михай Чиксентмихай
„Главната причина щастието да е така труднопостижимо е, че вселената не е създадена за удобство на човешките същества.“ – Михай Чиксентмихай
„Въпреки че хората най-често копнеят да напуснат работното място и да се приберат у дома, решени да оползотворят заслуженото с труд свободно време, твърде често те нямат идея какво да правят там.“ – Михай Чиксентмихай
„У хората, които се научават да се наслаждават на работата си и да не пилеят свободното време, се заражда чувството, че животът им е станал в много степени по-съдържателен.“
Михай Чиксентмихай
редактор: www.vip-velingrad.com
снимки: интернет

Още новини

Loading Facebook Comments ...