4 г. РЕШЕТКИ за екскметицата на Ракитово Емилия Еленкова ПОСТАНОВИ съдът

3 г. и 3 месеца два съдебни състава се занимаваха с казуса „Еленкова“

Ефективна присъда от 4 години лишаване от свобода постанови състав на Окръжен съд – Пазарджик с председател съдия Коста Стоянов за бившата кметица на община Ракитово в периода 2009 – 2011 г. Емилия Еленкова.

Съдът уважи и внесения граждански иск Еленкова да възстанови нанесени имуществени вреди на Общината в размер на 256 297 лева, както и да заплати разноските по делото. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Припомняме, че с определение от 4 май 2018 г. Апелативен съд – Пловдив, отмени протоколното определение от 27.03.2018 г., с което състав на Окръжен съд – Пазарджик, с председател съдия Коста Стоянов прекрати съдебното производство по наказателното дело срещу екскметицата на Ракитово в мандат 2009 – 2011 г. Емилия Еленкова и го върна на прокурор от Специализирана прокуратура за отстраняване на съществени процесуални нарушения. Пловдивските магистрати върнаха делото на Окръжен съд – Пазарджик за по-нататъшното му разглеждане.

Съставът, начело със съдия Коста Стоянов, е вторият състав на пазарджишкия съд, тъй като председателят на първия съдия Георги Веселинов, след година и половина процес, беше пенсиониран. Първото заседание на състава, председателстван от съдия Коста Стоянов, се проведе на 24 октомври 2017 г., когато около 15 минути бяха необходими на новия съдебен състав да го приключи. Като граждански ищец беше конституирана отново Община Ракитово с представляващ адвокат Стоян Парпулов, а опитът на съда делото да се проведе по съкратеното съдебно следствие удари на камък поради несъгласието на обвиняемата. В следващите две заседания бяха разпитани повторно няколко свидетели от общо над 30-те по делото. И това щеше да продължи, ако на мартенското заседание м.г. по неизяснени причини адвокатът на Еленкова, Светлана Паскалева не се оттегли от процеса и бе заменена от Кръстьо Кърпаров. Любопитен момент е, че Паскалева месец по-рано се отказа и от защитата на Лука Бельов, който е ключов свидетел по делото срещу Еленкова, доколкото е бил обслужващ Община Ракитово в нейния мандат.

Наказателното дело срещу бившата кметица на Ракитово започна на 23 март 2016 г. при съдебен състав с председател съдия Георги Веселинов и до пенсионирането на последния по него бяха насрочени 12 заседания. Половината от тях обаче се провалиха заради заболявания на подсъдимата или адвокатката й, както и поради неотложни ангажименти на бившата защитничка на бившата кметица.

Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд за това, че в периода от 18 август 2011 г. до 8 септември 2011 г., като кмет на община Ракитово, по проект “Съвременен облик на Община Ракитово, рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково – Дъното и изграждане и реконструкция на съществуващата спортна зала в гр. Костандово“ е сключила общо 3 договора преди отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ДФ „Земеделие“ и без да е било осигурено финансиране по друг ред. Договорите са били за изготвяне на документация за провеждане на открит конкурс по реда на ЗОП за избор на изпълнител, за управление и отчитане на дейностите по проекта и за упражняване на строителен надзор на обекта. Същите не били вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не била проведена процедура по събиране на три оферти.

Обвиняемата Емилия Еленкова е предадена на съд и за това, че на 2 септември 2011 г. сключила и други два договора по проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“ и по проект „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градска баня в гр. Ракитово“ за изпълнението на които също не е било осигурено финансиране. Договорите не били вписани по надлежния ред в регистрите и архива на Община Ракитово и преди сключването им не е била проведена процедура по събиране на три оферти.

Разследването е установило, че от деянието са настъпили значителни вредни последици – имуществени в размер на 256 297 лева (присъдени суми за заплащане от Общината по осъдителни решения) и неимуществени – смущения в нормалното функциониране на органа на местна власт и управление, компрометиране на авторитета му и разколебаване на доверието на гражданите в него. Престъплението е извършено с цел да се причини вреда на общинския бюджет и да се набави облага за фирмите – изпълнители на проектите.

videlinabg.com

Още новини

Loading Facebook Comments ...