4 януари – Световен ден на брайловата азбука, ползвана от слепите хора

Световният ден на брайловата азбука всяка година се празнува на 4 януари, когато е рождения ден на нейният създател Луи Брайл.

Луи Брайл ослепява от инцидент в детството си. На 15-годишна възраст, той създава свой код за писане. Като подобрява системата, вече разработена от войници наричана „нощно писане“. Той публикува своята система, като впоследствие през 1829 г. включва и музикалните ноти.

През 1837 г. са предложени и първите цифри.
Брайловата азбука е тактилна система за писане и четене, използвана от слепите и слабовиждащите хора в света.
Брайловото писмо е в състав от 63 комбинации от 6 релефни точки, разположени в 2 вертикални колонки от по 3 точки. Чрез него се изобразяват буквите на всички азбуки, цифрите, нотните знаци и други символи на писмената реч.

Използва се в документи, книги, менюта, бутоните на асансьорите, валута, лекарства и навсякъде, където може да се приложи за да е удобно на слепите. Брайловите символи могат да се изписват на плоча с шило, като точките излизат релефни от другата страна на листа или с брайлова машина.

Брайловите потребители могат да четат и от мониторите на компютрите и други електронни пособия, използвайки брайлов дисплей.

редактор: vip-velingrad.com

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: