6 януари – 173 години от рождението на големия български поет и революционер Христо Ботев

Христо Ботев живее само 28 години, но остава в националната памет голяма следа, както с творчеството си, така и с неговото революционно дело.

Христо Ботев е роден на 6. януари 1848 г. в гр. Калофер. Учи в Карлово и Калофер, а през 1863 г. заминава за Одеса, където постъпва в Одеската гимназия, но през 1865 г. е изключен за свободолюбивите си идеи. Учителства в с. Задунаевка, Бесарабия, а в началото на 1867 г. се завръща в Калофер, още същата година е принуден да емигрира в Румъния. Работи в печатницата на Д. Паничков (1868), прави първите си литературни опити, превежда, участва в театрални представления, сътрудничи на в. „Гайда“ и „Дунавска зора“. По-късно е учител в Александрия и Исмаил (1869) , редактор на в. „Дума на българските емигранти“ (Браила, 1871). През 1872 г. се установява в Букурещ, където заедно с Любен Каравелов е редактор на в. „Свобода“ и „Независимост“. Издава сатиричния вестник „Будилник“ (1873).

След смъртта на Левски (1873) отношенията му с Каравелов, който се отдръпва от революционните идеи, секват, а Ботев оглавява революционната емиграция и списва нейния орган – в. „Знаме“ (1874-1875). След обявяването на Априлското въстание издава в. „Нова България“ (1876) и организира чета в помощ на въстаниците, с която превзема австрийския кораб „Радецки“ и слиза на Козлодуй. Четата не среща подкрепата на българите, води тежки сражения в Балкана, в едно от които Ботев е убит – 02. 06. 1876 г.

Поет, публицист, журналист, преводач, литературен критик, революционер и мислител, Христо Ботев се превръща в икона за българите, в национален символ. Автор само на 20 стихотворения, поезията му дава облика на българската литература и до днес, а цялото му творческо наследство предлага една радикална версия на българското национално мислене и философия.

Стихове
  Майце си
  Към брата си
  На прощаване. В 1868 г.
  Хаджи Димитър
  Моята молитва
  Обесването на Васил Левски

из „Нова песнопойка“ (Л. Каравелов, 1878)
  На прощаване в 1869 г.
  Хаджи Димитър
  Майци си
  Пристанала
  Патриот
  В механата

В превод на английски език – Теменуга Маринова

  Hadji Dimitar
  My prayer

В превод на френски език – Първан Черкаски

  A ma mère
  A mon frere

В превод на сръбски език – Зоран Вучић

  Вешање Васила Левског

В превод на немски език – Александра Лаврентиев

  In der Kneipe

 

liternet.bg

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: