IV-я регионален конкурс „Капка вода – живот и вечност“

IV-я регионален конкурс „Капка вода – живот и вечност“

Община Велинград и ВКТВ-ЕООД отново са организатори на IV-я регионален конкурс „Капка вода – живот и вечност“. Той се провежда по повод 22 март – Световния ден на водата.
Целта на конкурса е да се даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, за поощряване на интереса им към литературата, изкуството, както и да се стимулира личната им позиция за решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата.
В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12-ти клас от всички училища на територията на община Велинград. Те ще бъдат разделени в 3 възрастови групи. Със свои творби могат да се включат и участници от пенсионерските клубове.
Конкурсът ще се проведе в следните категории: фотография, презентация, електронна картичка /за ученици от 8 – 12 клас/, рисунка /графика, акварел, живопис/ и приложно творчество/ керамика, стъклопис и батик/, без ограничения в размера на рисунките и материалите, литературно творчество – стихотворение, разказ, есе.
Фотографиите, презентации, електронни картички, стихотворения, разкази и есета трябва да се изпращат от 18 до 19.03.2019 г. на имейл iliqnag@abv.bg. Всяка творба да се изпраща в отделен файл, придружена със следната информация: трите имена на участника, училище, ЦПЛР – школа, клуб и пр., клас и населено място, телефон и e-mail за връзка, име на произведението,
име на ръководителя, ако има такъв
Рисунките и приложното творчество да се представят в стая № 37 в сградата на община Велинград от 18 до 19.03.2019 г.
На 22.03.2019 г. от 11.00 ч. в Туристически информационен център ще се състои награждаването на победителите.

Още новини

Loading Facebook Comments ...