Кабелни оператори във Велинград във фокуса на Министерство на културата и полиция

 Кабелни оператори във Велинград във фокуса на Министерство на културата и полиция

Във връзка с постъпили сигнали от телевизионни организации правоносители за неразрешено препредаване на техни програми, както и във връзка с плана за действие, приет от Съвета за защита на интелектуалната собственост към министъра на културата на България за ограничаване на интелектуалното пиратство през месец септември т. г., отдел „Инспекторат по авторско право” към дирекция „Авторско право и сродните му права” (ДАПСП) при Министерство на културата извърши нови проверки на кабелни телевизионни оператори.

На 15.10.2012 г. инспектори от отдела, съвместно с РУ „Полиция” – Велинград, извършиха три проверки на кабелни телевизионни оператори на територията на гр. Велинград. За проверките са образувани административни преписки по описа на ДАПСП, по които тече насрещна проверка. При констатиране на нарушения на Закона за авторското право и сродните му права на нарушителите ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения.

На същата дата, при проверка в офиса на интернет доставчик в гр. Велинград, са открити оптични дискове с възпроизведени върху тях „пиратски” версии на компютърни програми – предимно различни версии на операционната система “Windows” и офис приложението “Microsoft Office”. Откритите дискове са иззети, а на управителя на фирмата е съставен акт за установяване на административно нарушение. /Министерство на културата/

Източник: pz-info.com

velingradnews

%d bloggers like this: