PR студенти проведоха научен семинар с изследователи от Българската академия на науките

Катедра „Връзки с обществеността“ към Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на научен семинар, посветен на обществено значимата тема за радикализма и престъпленията от омраза сред младежите. Пред PR студенти и преподаватели бе представен доклад с актуални резултати от изследване на процеса на радикализация сред младите хора в България. Емпиричното изследване е реализирано от д-р Люба Спасова, д-р Шабан Даракчи и докт. Мартин Константинов – екип от Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките.

Д-р Люба Спасова дискутира със студентите механизмите, факторите и условията, които насърчават обективирането на радикализма в насилие. Фокус на дебата с бъдещите комуникационни специалисти бе приложеният контент анализ на медийни публикации по три избрани случая на престъпления от омраза. Присъстващите насочиха вниманието си и към специфичните неутрализиращи стратегии, използвани от младите хора, за да оправдаят свои радикални действия и насилствено поведение.

Научният семинар породи и бъдещи идеи за ползотворно сътрудничество и студентски практикуми в реална изследователска среда.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: