Вместо на диетичния, РИОКОЗ проверила производството на типовия хляб в Пазарджишко – всичко му било точно

 Вместо на диетичния, РИОКОЗ проверила производството на типовия хляб в Пазарджишко – всичко му било точно

Проверка на РИОКОЗ за качествата на типовия и видовете диетичен хляб обхвана 27 обекта на територията на Пазарджишка област – 11 за производство и 16 за търговия. Тя започна на 14 януари и беше разпоредена от здравния министър във връзка със сигнали на организации, че произвежданият у нас диетичен хляб е менте. Проверката трябваше да обхване предприятията за производство на тъмен и диетичен хляб и на обектите, в които се предлагат за продажба, като във фокуса на контролните органи беше поставен входящият контрол на влаганите суровини, условията и сроковете за тяхното съхранение, етикетирането и представянето на продуктите в търговската мрежа. На територията на контролирания от инспекцията регион не се произвеждат диетични хлябове, съобщават оттам. В 2 хлебозавода, 5 хлебопекарни и 1 цех (в Пазарджик, Септември, Велинград, Панагюрище и Мирянци) се произвеждат тъмни хлябове – пълнозърнест, типов и пшенично-ръжен. Взети са 4 проби за изследване на влакнини и по органолептични и физикохимични показатели. До приключване на тематичната проверка резултати от изследванията не са получени.

Проверката е установила, че навсякъде се осъществява стриктен входящ контрол на суровини, материали и опаковки. Съхранението се извършва при условия и срокове, указани от производителя. За всички асортименти има изработени технологични документации, които са в съответствие с изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните. Съставът на влаганите суровини съответства на обявения на етикета.
За производството на тъмни хлябове се използват многокомпонентни готови миксове, различни видове зърна и съответните типове брашна. Не е констатирано използването на добавки (оцветители) в брашната с цел имитиране на тъмни видове хляб, във всички обекти за производство на тъмни хлябове се използва препечено малцово брашно. Няма нарушения и при етикетирането.
Проверени са и 16 търговски обекта на територията на областта, в 14 от които се предлагат за продажба тъмни и диетични хлябове. Предлаганите асортименти са приети с необходимата документация и са етикетирани в съответствие с изискванията.
Проверки са извършени и на щандовете за хлебни изделия, приготвени на място в големите супермаркети и хипермаркети. Предлаганите тъмни хлябове се приемат в обектите като замразени полуфабрикати, съхраняват се правилно, при условия, указани от производителя, придружени са с необходимата документация. На място се извършва само печенето.
Всички проверени обекти на територията на Пазарджишка област са регистрирани по Закона за храните, са констатирали контролните органи.
 

velingradnews

%d bloggers like this: