За Велинград

 За Велинград

География

Велинград се намира в Чепинската котловина в Западните Родопи.

Градът има планински климат. Намира се в европейско-континенталната климатична област, на границата с континентално-средиземноморската област. Лятото е прохладно и краткотрайно, а зимата — мека и продължителна. Валежите са сравнително малко. През пролетта и началото на лятото са по-обилни, в края на лятото и есента е по-сухо. Снеговалежите са достатъчни и задържането на снежната покривка е продължително (до 150 дни). Снежната покривка е устойчива и дебела.

Велинград е един от най-безоблачните градове в България. Облачността е най-голяма през зимните месеци. Общото ѝ намаляване се наблюдава в началото на есента. Това е едно от местата в България с повече безвалежни дни. Наличието на ясно време и обилно слънцегреене е характерно за Велинград. Средно-годишната температура на въздуха е 9°С. Относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е ниско – 693 мм живачен стълб.

Водни ресурси в района на Велинград – реки, карстови и минерални извори – има в изобилие. Те са фактор за определянето местоживеенето на хората, стопанската им дейност, за развитието на туризма като цяло. Многобройните бистри планински потоци и рекички се обединяват в Чепинската река. По-важните ѝ протоци са Грънчарица, Луковица, Лепеница, Мътница и Требетущица. Язовирите в района разнообразяват природната среда, изменят положително микроклимата и увеличават значително привлекателността на ландшафта. Във Велинград има редица карстови извори като Клептуза.

Във Велинград са съсредоточени едни от най-богатите в България хидротермални находища. Минералните извори (80 на брой), мекият климат и прекрасната природа са голямото богатство на града. Велинград е един от най-големите балнеологични курорти в България и е известен като „СПА столицата на Балканите“.[1] Тук има множество санаториуми, лечебници, модерни СПА центрове и хотели.

История

Легендите разказват, че по тези земи някога е живял Орфей. Предания твърдят, че този родопски край е дал титаничната сила на Спартак – водача на въстаналите роби в древния Рим.

Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от тракийски племена през 6 – 5 век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси – открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. Писмени сведения за тази епоха дават древните историци Херодот и Тукидид:

„Там в Тракия била страната на блаженството, която лежала високо над планината, където обитавал Дионисий. На планината Пангей се намирал прочут негов храм, където служели жреци от племето беси. Там имало и жена пророчица, подобна на делфийската Пития.“

За авторитета и значението на храмът на Дионисий в Родопите, говори фактът, че Александър Македонски и бащата на Октавиан Август са го посетили, за да им гадае пророчицата за бъдещето им.

От траките са останали 7 надгробни могили в Баташкото блато (сега дъно на езеро) и 2 могили в местността „Юндола”. Развалини от тракийски селища и крепости могат да се видят в местността „Печковец”, в подножието на средновековната крепост Цепина, където са намерени фрагменти и от тракийска керамика и оръдия на труда, както и на други места.

През 46 г. римляните завладели Родопите. Така започва един смесен трако-римски период, който продължава до идването на славяните. За римската култура в този край говорят археологическите находки от селища и укрепления в местностите „Биволичино дере” и „Ремово”. Това са останки от глинени тръбопроводи за минерална вода, от настилки за пътища, от укрепления, мраморни плочи, монети и т.н.

В началото на 6 век Чепинският край е бил населен със славяни. Според проф. Петър Петров и проф. Марин Дринов тук е живяло племето драговичи. Славяните възприели много от обичаите, нравите и културата на траките, като им предали свои характерни черти. По-късно към славяните се прибавили и българите. Чепинската котловина е присъединена към българската държава при управлението на Маламир, а неговият наследник Пресиян включва в пределите и цялата родопска област.

За голямото стратегическо значение на тези места говори фактът, че след кръвопролитни боеве или чрез тайни заговори те преминавали ту в български, ту във византийски ръце. Окончателното им освобождаване от византийците става при управлението на цар Калоян. От това време са останали следи от укрепления в местността „Стража” – на 12 km източно от града в местността „Градот” – на 12 km северно от Велинград в землището на гр.Ракитово се намира тази местност. По времето след цар Калоян крепостта Цепина е била столица на деспот Алексий Слав. По-късно той премества столицата си в Мелник.

От времето на цар Иван Александър са намерени монети от Чепинския край. Смята се, че падането на крепостта Цепина и на целия Чепински край под турска власт е станало през 1371-1373 г. След това събитие настъпили редица сериозни промени в живота на тукашните българи. Османската империя имала нужда от съюзници в центъра ѝ и започнала да налага ислям доброволно или насилствено още в началото на 16 век.

Османският регистър отнасящ се за годините 1516-1517 посочва появяването на първите живеещи мохамедани в района. Тогава в чепинските села има общо 624 домакинства, 12 от които мюсюлмански. Българите носят имена като Велчо, син на Златко, Петко, син на Райо, Радул, син на Прослав и пр., докато 7 домакинства от Лъджене използвали за фамилно име арабското Абдуллах. Тези 7 домакинства владеели пълен чифт, т.е. парче земя, за което се е смятало, че може да осигури добро материално положение на едно семейство.

По времето на Мехмед IV (1656-1661 г.) част от населението е било принудено да приеме исляма, тъй като гръцкия владика Гаврил набедил местното население за непокорно пред пашата в Пловдив. Когато пашата пристигнал в Чепино, събрал първенците и поискал да ги убие, но те приели Исляма с надеждата, че ще бъдат пощадени[2]. Почти всички наследници обаче са запазили народността, езика и благия си характер. Чепинци продължили да говорят звучния български език, да пеят мелодичните си песни, да тачат обичаите си. Българите-мюсюлмани са запазили много от традициите на християнския култ. Във всички мюсюлмански селища на Гергьовден се правят люлки на ергените и момите, кичат се със здравец портите и чеиза на момите.

Чепинското население не останало настрана от Възраждането и националноосвободителните борби на българския народ. През 1816 г. каменчани изградили новата църква „Св. Троица”.[3] Тя се превърнала в средище, където се укрепвало българското самосъзнание и се разпространявали знания и просвета. Към църквата през 1823 г. се открива първоначално килийно училище, а след това и класно училище, помещавало се в самостоятелна сграда. Първите извистни засега учители били Илия Ждраков, Паун Гугалов, даскал Партений, даскал Саев — той въвежда като учебник „Рибния буквар“, Георги Чолаков — Дядо Даскал, Сава Докторов, Стою Масларов.[4]

По време на Руско-турската война мюсюлманското население се скрива в балкана или в по-южните селища. Някои села обезлюдяват напълно, като Лъджене. След няколко дневно криене, жителите се връщат премръзнали обратно по родните си места.[5]

През 1948 г. селата Лъджене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище-град. То носи името на родената в Каменица партизанка Вела Пеева и е наречено Велинград. От 1977 г. става общински център.

Квартали на Велинград

Чепино

Чепино е най-южният от трите квартала на Велинград. Преди основаването на града кварталът е бил село Баня Чепинска, което е преименувано през 1934 година на село Чепино (на името на Чепинската котловина).

Името Чепино (съответно „Чепинска котловина“) е записано в османски документи от 1666 година. Първоначалното име на котловината е Цепина (Цепино), но тъй като в турския език не съществува звукът „ц“, името е записано като Чепино. Там се намира и езерото Клептуза .

Лъджене

Централният квартал на Велинград. В него се намират сградата на Община Велинград, Централна поща, Районен съд, Централен кооперативен пазар и други. Лъджене е било някогашен феодален чифлик, около който, поради наличието на минералните извори и баните, се е създало селище. Името му произхожда от думата Лъджа — баня.

Каменица

В него се намират много извори:Власа,Сярна баня…Бети,Боги

Религия

В града повечето жители са християни, в околните села населението е съставено предимно от българи мюсюлмани. Ислямът се е разпространявал бавно, но постепенно в Чепинската котловина. Проследявайки регистрите на Османската империя, можем да съставим следната таблица[6]:

Година Мюсюлмански
семейства
1516 10%
1528 12%
1570 26%
1595 31%
1640 50%
1712 89%

Броят на мюсюлманите е повишен и след това, когато гръцката патриаршия налага непосилни данъци на християнското население, което отказва да ги плаща. Тогава гръцкият владика Гавриил от Пловдив се оплакал на пашата, който отишъл да уреди сметките. Част от разбунтуваното население предпочело да приеме исляма, вместо да плати съответните налози на гръцката църква.[7]

Политика

От 2007 година кмет на община Велинград е Иван Лебанов – първият медалист от зимна олимпиада в историята на България (бронзов медал по ски-бягане, Лейк Плесид — САЩ, 1980 година).

Икономика

Културни и природни забележителности

 • Летовище Юндола

Клептуза

Сред най-забележителните, романтични и тайнствени кътове на Велинград е изворът Клептуза, а едноименният парк с двете си езера е един от символите на града. Той се намира в квартал Чепино, който е една трите термални зони във Велинград. Клептуза е най-големият карстов извор в страната, като всяка секунда от него извира до 1200 литра студена вода. Големи количества от тази вода се ползват за питейни нужди, другата част от водата образува две красиви езера, които след това се вливат в Чепинска река, а от нея — в Марица и Бяло море. От карстовия извор на юг се простират вечно зелени борови гори, превърнати в естествен парк, който се посещава от жителите на курорта и от неговите гости, особено през лятото. Паркът е изграден със собствени средства от бившата селска община с. Чепино – Баня, като първото езеро е установено през 1933 г.

Крепостта Цепина

На 18 км. източно от Велинград в землището на село Дорково, община Ракитово се намира старата българска крепост Цепина, столица на деспот Слав. През средновековието Цепина е една от най-известните родопски крепости. Влиза в пределите на българската държава в средата на IX век. През XI век е завладяна от Византия, но по време на управлението на цар Калоян (1197-1207) Цепина отново е върната в пределите на Българската държава. Когато Калоян назначава племенника си Алексий Слав за управител в Родопите, Цепина става седалище на владенията на деспота. След убийството на царя през 1207 г., деспот Алексий Слав се обявява за независим. В периода 1246 – 1254 г. Цепина е владение на никейския император Йоан II Дука Ватаций, но Михаил II Асен успява да си я възвърне. През 1373 г. крепостта е завладяна от османските нашественици. Външните крепостни стени обхващат площ от 25 дка, а в най-високата част е бил изграден средновековен замък върху площ от 1,5 дка. Стените му са запазени до височина от 2,5 м. Външният крепостен зид, е запазен до височина от 6 м. и е с дебелина 3 м. В крепостта са открити и проучени останките на три църкви и четири дълбоки водохранилища (щерни), достигащи на дълбочина до 10 м.

Пещера Лепеница

На 12 км от Велинград, в землището на община Ракитово се намира пещерата Лепеница, която представлява изключителен туристически обект. Досега в нея е влизано на 1400 м дълбочина, но никой не е стигнал и не е видял всичко, което природата е създала в хилядолетната си история.Тя е отворена за туристите на 11 септември 2010 г. Някои от залите имат интересни имена като „Концертната зала”, „Арманите” и „Срутището”. От пещерата са проучени и картирани 1525 м. Запазени са уникалните природни образувания необикновено красиви пещерни форми — сталактити, сталагмити, сталактони, драперии, пещерни езерца, бисери и рози. Тя е на три етажа. В долния етаж тече подземна река. „Лепеница” е разположена в Западните Родопи. Пещерата се намира в подножието на връх Сюткя и територията около входа на пещерата е покрита с горски площи. Отстои на около 17 км югоизточно от гр. Ракитово и на 12 км от Велинград по пътя за гр. Сърница.

Музеи

 • Исторически музей — Велинград

Редовни събития

 • Традиционен празничен календар

Известни личности

Родени в днешен Велинград
 • Кирил Илинчев (р. 1921), кино и театрален режисьор (филми: „Данка“, „Големанов“, „Легенда за любовта“, „Лабакан“, „Екипажът на крайцерът „Надежда“,“Анкета“, „Дом на две улици“, „Късче небе за трима“, „Кръгове на обичта“ и др.
 • Атанас Семерджиев (р. 1924), партизанин, генерал и политик
 • Васил Божков (р. 1956), бизнесмен
 • Вела Пеева (1922-1944), партизанка
 • Владо Черноземски (1897-1934), революционер
 • Георги Гаджев (р. 1964), футболист
 • Димитър Ангелов Мечев (р.1921-2007)
 • Лидия Шулева (р. 1956), политик
 • Недко Миленов (р. 1978), футболист
 • Нери Терзиева (р. 1952), журналистка
 • Никола Хаджидаскалов (1894 – ?), македоно-одрински опълченец, четата на Георги Мяхов[8]
 • Николай Гяуров (1929-2004), оперен певец
 • Яко Молхов (1915-2001), критик
 • Косио Филипов,журналист в Нова телевизия
 • Илия Семерджиев,актьор и водещ
Починали в днешен Велинград
 • Вела Пеева (1922-1944), партизанка
 • Методи Шатаров (1897-1944), партизанин
 • Милош Колчагов (1886 – 1958), български революционер
Други
 • Димо Тонев волейболист
 • Иван Лебанов (р. 1957), ски-бегач олимпийски медалист, живее в града, кмет от 2007

Литература

Казано по Каменски

Други

Футболният клуб на града се нарича „Чепинец“ и е основан под това име през 1926 г. През есента на 1977 г. в турнира за Купата на Съветската армия отборът стига до полуфинал с ЦСКА, който губи с 5:4 след изпълнение на дузпи (в редовното време 1-1). Преди това в същия турнир „Чепинец“ отстранява: „Ботев“ (Ихтиман) с 4-2, „Етър“ (Велико Търново) с 4-3, „Сливен“ с 4-0 (1:0 плюс 3:0 служебен резултат) и „Левски“ (София) с 5-3 след изпълнение на дузпи (в редовното време 1-1).

 

Източник — Уикипедия

velingradnews

%d bloggers like this: