Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще открие новоизградения център за настаняване от семеен тип и защитено жилище във Велинград.

Обектите са финансирани по проект „Подобряване на социалната инфраструктура за деца и младежи в община Велинград“ по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР и от държавния бюджет на Република България. Общият бюджет на проекта е 1 088 123,73 лв.

 

pz-info.com