Акцентите в програмата на Седмия конгрес на BUBSPA

Програмата през втория ден на Седмия годишен конгрес на BUBSPA бе насочена към представителите на туристическия бранш, медицинските специалисти и управителите на СПА и балнеоцентрове. Голям интерес предизвика темата „Стандарти за работа със здравноосигурени пациенти с немски здравни застраховки „, представена от г-жа Кармен Щрук – зам. – управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара. В тази връзка журналисти от Германия днес са във Велинград, за да съберат информация на място, която да представят пред немските туристи.
В първият ден бе поставен акцент върху нуждата от въвеждането на ваучери за здравна превенция в България. Европейският опит в тази посока бе представен от г-жа Чила Мезоси – главен секретар на Европейската СПА асоциация.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: