Велинградчанката Лидия Шулева стана зам.-председател на Икономическия и социален съвет

Велинградчанката Лидия Шулева стана заместник-председател на Икономическия и социален съвет, в който са представени държавата, работодатели, синдикати и неправителствени организации.

Г-жа Шулева, която е бивш вицепремиер и министър, участва като представител на Съвета на жените в бизнеса.

Първото заседание на новия Икономически и социален съвет с председател Зорница Русинова се проведе на 25 януари, а мандатът му е 4 години. Задачата на съвета е да бъде мост между гражданите и властта и да осъществява диалог между държавното управление и обществото.

tempo.velingrad.com

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: