ВиК-Велинград под заплаха от запор на сметки

Общинското водоснабдително предприятие във Велинград е изправено пред угрозата да бъде наложен запор на банковите му сметки.

До критичната ситуация се е стигнало, след като между 2012 и 2018 година не са внасяни задължителните такси за питейна вода към Басейнова дирекция-Пловдив. Така се е натрупал дълг от 451 754 лева, начислени са и лихви за 11 408 лева.

В дружеството са постъпили покани за доброволно изпълнение, рискът да се стигне до блокиране на сметките, а оттам и на дейността му, е реален. Това стана повод да бъде свикано извънредно заседание на Общинския съвет в родопския град.

Приложена е и оферта от банка при лихва не по-малко от 3,5%, за гаранция ще се ипотекират дълготрайни активи – сгради, парцели на фирмата на обща стойност 470 362 лева, както и машини и съоръжения за 111 100 лева. Погасяването е предвидено на 60 равни вноски по 5000 лева.

Предлага се още за издължаване на натрупаните суми да се ползват неразпределени печалби на ВКТВ за минали години, общо 130 558,18 лева.

Припомняме, че и самата община е под заплаха от запор на сметки, след като бе осъдена да плати на фирмата за комунални услуги „Еко-Титан“ над 7 милиона лева. Кметът Костадин Коев опита да обжалва действията на съдия-изпълнителите, но Окръжният съд отхвърли с окончателно решение жалбата.

dariknews.bg

Още новини

Loading Facebook Comments ...