Годишно отчетно събрание на БЧК – Ракитово

 Годишно отчетно събрание на БЧК – Ракитово

Деймос Тв отрази на 7/12/16 Годишно отчетно събрание на БЧК – Ракитово.
Съгласно графика за провеждане на отчетните събрания в общините на Пазарджишка област, на 07.12.2016 г. от 10.00 ч. се проведе отчетно събрание на Общинската организация на БЧК – Ракитово за отминаващата 2016 год., за отчетния период 2012-2016 г. и се проведе избор на ръководните и контролни органи в съответствие с определения в устава нов четиригодишен мандат. Приеха се насоки за работата за следващите четири години и план за работата през 2017 г.
На събранието присъстваха представители на Обл. Съвет на БЧК гр. Пазарджик:
д-р Елена Петрова – председател на Обл. Съвет БЧК
Мариана Ватева – организационна дейност на БЧК
Йорданка Гаргова – гл.счетоводител
Присъстваха също:
Нина Димова – председател на Общ.съвет Ракитово
Представители на Културен клуб на пенсионера
Членове на БЧК от гр.Костандово, с.Дорково и гр.Ракитово
Представители на общинска администрация и други институции

Председателят на Общински съвет на Бълг.червен кръст – Елена Димова прочете отчет за дейностите на Организацията в периода 2012-2016 год.В него тя накратко представи по периоди всички получени и раздадени помощи на социално-слаби семейства, такива от малцинствата, деца и възрастни хора с увреждания, детски градини, училища, доброволци и индивидуални бенефициенти. Благодарение на пакетите от разнообразни хранителни продукти като: брашно, ориз, леща, фасул, олио, консерви с грах, гювеч, лютеница, риба, пастет, доматено пюре, мед, вафли, бисквити и др. много хора от трите населени места в Община Ракитово, включени в списъците изготвени от Дирекция „Социално подпомагане” бяха подпомогнати и така разходите им за храна поне за известен период от време бяха намалени.
През изминалият четиригодишен мандат на Общински съвет на Бълг. Червен кръст Ракитово са получени от Областен съвет на БЧК-Пазарджик и са раздадени още: дрехи /сака, палта, ризи, панталони,трикотажни и вълнени блузи, шалове и др./, маргарин, пасти за зъби, шампоани, мляко „Данон”, ябълки, бонбони, Коледни пакети с подаръци за деца и всяка година преди Коледа 10 деца от социално-слаби семейства и такива с увреждания, получават чанти с хранителни продукти.
Елена Димова с гордост отбеляза, че от 13 май 2015 год. има учредена Младежка червенокръстка организация и в община Ракитово. В нея за сега членуват 10 доброволци, като за техен председател е избрана Йорданка Мечева от 10 клас. Дейността на новосъздадената младежка организация все още е в своето начало,каза тя, но се надява, че с времето ще се разрастне и ще се включат повече млади хора, готови да жертват от времето си в името на човечността и съпричастността към проблемите на нуждаещите се.
Отчитайки изминалият четиригодишен период г-жа Димова каза, че според нея той е протекъл и приключил успешно. Като председател на Общински съвет на БЧК Ракитово тя изказа своята голяма благодарност на всички членове, симпатизанти, доброволци и партньори, които са подкрепяли организацията през тези години и без чиято помощ не би било възможно да се реализират мисията, визията и високо поставените цели на Българския червен кръст.

Оператор: Ари Кременлиева

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: