Дават за стопанисване дивеча в ДГС “Селище” за 15 години

Изпълнителната агенция по горите обяви конкурс за стопанисване и ползване на дивеча в териториалния обхват на Държавно горско стопанство “Селище”. Заповедта на изпълнителния директор на ИАГ инж. Бисер Дачев е от 21 юли, а конкурсът е насрочен за 8 септември 2010 г.
Стопанисването на дивеча в ДГС “Селище” се предоставя за срок от 15 години. Началният размер на годишната вноска, определен в конкурсните условия, е 28 453.66 лева без ДДС. Конкурсът не включва отдаването под наем на базата за ловен туризъм на територията на ДГС “Селище”, която е държавна собственост. Темпо

 
 

velingradnews

Свързана публикации