Знаци за ограничение на скоростта и безконтролното преминаване на животни на пътя гр. Ракитово – гр. Костандово

Знаци за ограничение на скоростта и безконтролното преминаване на животни на пътя гр. Ракитово – гр. Костандово

Поставиха знаци за ограничение на скоростта и безконтролното преминаване на животни на пътя между гр. Ракитово и гр. Костандово

Кметът на община Ракитово Костадин Холянов разпореди да бъдат поставени пътни знаци В26 за ограничението на скоростта на 50 км в час и А21, сигнализиращ безконтролното преминаване на животни в светлата и тъмната част на денонощието на пътя между гр. Ракитово – гр. Костандово.

Пътните знаци вече са монтирани, а поводът са постъпили сигнали от много гражданини и станалите автопроизшествия на въпросния общински път.

Участъкът между гр. Ракитово и гр. Костандово е с обща дължина 2 400 м. и от двете му страни се намират промишлени и търговски обекти. Заповедта на Кмета на община Ракитово Костадин Холянов е с номер РД-25-1330/30.11.2020 г. и е издадена на основание чл. 21 т.1-4 и чл. 25 от Наредбата за управление на общинска пътна мрежа и улиците на Община Ракитово.

Органите на КАТ ще извършват системен контрол на движението и спазването на Закона за движение по пътищата.

 

Общинска администрация Ракитово

Още новини

Loading Facebook Comments ...