ИЗБРАНИ БЯХА НОВИТЕ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА НСОРБ

На 23 и 24 февруари 2016 г. в гр. София се проведе първото за мандата заседание на Общото събрание на НСОРБ. На събранието, в което участваха Председателят на ОбС-Велинград инж.Бельо Мандраджиев и Кметът на Община Велинград  д-р Костадин Коев, бяха избрани състава и председателите на Управителния и Контролния съвет на сдружението.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ

 Председател: Даниел Панов – кмет на община Велико Търново

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА НСОРБ

 Председател: Емил Караиванов – кмет на община Асеновград

МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА НСОРБ ПРЕЗ 2016 г. ОТ Programa_deinost_2016

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: