Инфраструктура

 Инфраструктура

Общата дължина на шосейната мрежа е 220 км, от които 40 км са второкласни, 65 км – третокласни, 50 км – четвъртокласни и 65 км – черни пътища. Основният път II-84 свързва Велинград с градовете Септември и Разлог, а основният третокласен път Велинград- Сърница води на юг.

През общината ( в участъка Септември- Велинград ) преминава част от теснолинейната жп линия Септември-Добринище.

      Общината се обслужва от една една електрическа подстанция , която осигурява електрозахранването на всички съществуващи трафопостове в района на Велинград и съседните населени места.

      Всички населени места са водоснабдени от 6 водоизточника. В по-голямата част от населените места няма изградена канализационна мража. На територията на общината не съществува пречиствателна станция за отпадъчни води и това създава условия за замърсяване на водите на р.Чепинска, която е приток на р.Марица.

      През последните години телекомуникационна система е модернбизирана- разширена е АТЦ-Велинград, въведена е цифрова централа и пуснат в експлоатация оптичен кабел.

      На територията на общината функционират 21 училища , повечето от които са общински. От тях 3 са средни образователни и 3 – професионални, специализирани в горско стопанство, дървообработване и хранителна промишленост.

velingradnews

Свързана публикации

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *