Кастрят дърветата в паркa на центъра в гр. Ракитово

Кастрят дърветата в паркa на центъра в гр. Ракитово

Работници от Общинското предприятие по чистотата и работничките от временната заетост кастрят изсъхналите клони на дърветата в парка пред сградата на Общината в гр. Ракитово. Дейността е под ръководството на зам.-кмета Ангел Кожухаров и мерките са наложителни, тъй като от над 10 г. не е извършвано окастряне на дърветата в парка.

При силен вятър и обилен снеговалеж изсъхналите клони застрашават преминаващите граждани през парка, както и превозните средства, които спират в непосредствена близост ма паркинга. При окастрянето на дърветата се запазва целостта на короната, премахват се само изсъхналите клони.

По тази начин се дава светлина на тревата и растенията. В следващите дни ще се продължи с окастрянето на храсти и рози.

Добитата дървесина ще бъде използвана за огрев на общината.

Общинска администрация Ракитово

24-11-2020

Още новини

Loading Facebook Comments ...