Кметът на Велинград направи „първа копка” за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци

От 11:00 часа в голяма заседателна зала на Общинска администрация се проведе пресконференция по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност „Реповица“, който бе представен от г-жа Светла Томова – ръководител на проекта и зам. – кмет на община Велинград.
Осъществяването е по Договор № BG16M1OP002-2.010-0007 – С01 от 05.06.2020 год. и е съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 год.“, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 3 846 137.88 лв., от които 3 269 217.20 лв са Европейско съфинансиране от Европейски фонд за регионално развитие и 576 920.68 лв Национално съфинансиране от Бюджета на Република България. Периодът на изпълнение на проекта е 18 месеца с крайна дата 23.12.2021 г.
С реализацията на проекта община Велинград решава един от основните си екологични проблеми, свързани с рекултивацията на сметището, което не се използва от декември 2017 г.. Чрез намаляване на свързаните вредни емисии в околната среда, резултат от депонираните отпадъци, ще се подобри качеството на живот за жителите на община Велинград.
Двата проекта на обща стойност над 13, 5 млн. лева – за Рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и за изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени биоразрадими отпадъци, са основен приоритет на ръководството на община Велинград.
След пресконференцията бе отслужен водосвет от отец Антон в местността „Реповица“ , а след това се извърши и „Първа копка” за реализиране на проекта.
Официални лица на събитието бяха и областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, зам.-кметовете Атанас Палигоров и Исмаил Моллов, председателят на ОбС- Велинград Пламен Хаджиев, кметове на кметства и представители на фирмите, участващи в реализирането на проекта.
Пресцентър Община Велинград
4-02-2021

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: