Кметът на общ. Велинград и гл. счетоводител подписаха споразумения с МРРБ – касаещи кв. Каменица

 Кметът на общ. Велинград и гл. счетоводител подписаха споразумения с МРРБ – касаещи кв. Каменица

Д-р Коев подписа две нови споразумения с МРРБ за улична инфраструктура във Велинград

Кметът на община Велинград д-р Костадин Коев и главният счетоводител Тодор Масларов подписаха две споразумения с МРРБ – за проектиране на улична инфраструктура и за реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица, които ще се реализират със средства от държавния бюджет.

Първото споразумение касае 10 улици в кв. Каменица, за които ще бъдат изготвени проекти за ремонт и рехабилитация. Става дума за близо 3-километрова мрежа, влючваща улиците– „Крупская”, „Бялата скала”, „Тодор Узунов”, „Крайречна”, „Скриеница”, „Стою Калпазанов”, „Д. Дебелянов”, „М. Драгинов”, „Беговица” и ул. „Юрий Венелин”/от „Бялата скала” до „Т. Узунов”/.

През февруари за същите улици бе сключено споразумение за финансиране на проектирането на водопроводната мрежа.

По второто споразумение се финансират реални строително-монтажни работи за реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица и възстановяване на асфалтова настилка.                                                                                                                                  През 2019 г. бяха подменени водопроводите по три улици, образуващи помежду си триъгълник – „Г. Кирков”, „Христо Смирненски” и „Милеви скали”. С настоящото споразумение се финализира реконструирането на разпределителни водопроводи с обща дължина над 4,5 км по улиците, заключени във вътрешността на триъгълника.                            Изцяло се възстановяват „Димитър Полянов“, „Владая“, „Кокиче“, „Радецки“ „Гогол“, „Банска“, „Полк. Борис Дрангов“, „Стража“, „Р. Княгиня“, „Арапчал“, както и участъци от две улици: „Неофит Рилски“ / от „Милеви скали“ до „Георги Кирков“/ и „Н. Островски“ / от „Владая“ до „Милеви скали“/

Пресцентър общ. Велинград

29-03-2024

Ari Kremen

Свързана публикации