Община Велинград подсигури надежден транспорт за ОУ „Христо Ботев“ в с. Абланица

По заповед на кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев през месец декември  се извършиха проверки на транспортните средства- автобуси и товарни автомобили, които се използват за транспорт на ученици в с. Абланица.

След проверката се установи, че повечето автомобили за транспорт на учениците са амортизирани и в лошо техническо състояние. С писмо входирано в Министерството на образованието и науката и Министерство на финансите градоначалникът заявява, че училищата, нуждаещи се от превозни средства са защитени и средищни и са от изключтителна важност за населените места в Община Велинград. В тази връзка е поискано съдействие от министъра на образованието и министъра на науката за подновяване на амортизираните транспортни средства.

Получен е отговор от министъра на образованието и науката, че с оглед подпомагане изпълнението на задълженията на Община Велинград по осигуряването на безопасен и надежден транспорт на ученици в общината, ще бъде предоставен един високопроходим автобус през м. юни за извозване на учениците до ОУ „Христо Ботев“ Абланица.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: