Общинска администрация Ракитово и РУ-Велинград напомнят, че валидността на личните документи се удължава с 6 м.

Подмяна на документи за самоличност и шофьорска книжка

Общинска администрация Ракитово и РУ на МВР Велинград напомнят на жителите на общината, че срокът на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г., се удължава с 6 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответния документ. Мярката бе въведена с приемането на Закона за мерките по време на извънредно положение и последвалите му изменения.

Срокът на валидност на СУМПС/ шофьорска книжка/, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

За срока на удължаването личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България. По искане на лицето нова лична карта, паспорт и свидетелство за управление на МПС може да се издаде и преди изтичането на удължения срок.

На документи за самоличност, изтичащи в периода след 01.02.2021 г., срокът не е удължен. Срокът за подмяната им е 1 месец. Същото се отнася и за подмяна на шофьорската книжка.

От Паспортна служба-Районно управление на МВР-Велинград ще извършат обслужване по населени места за подмяна на документи за самоличност на болно лежащи и на трудно подвижни лица от община Ракитово. Записването и подаването на заявлението ще става във Фронт-офиса на Общинска администрация – ул.“Иван Клинчаров“ № 57 и по кметствата.

Пресцентър Община Ракитово

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: