Общинският кризисен щаб Ракитово даде отрицателно становище за дистанционно обучение в СУ “Св. Кл. Охридски“

На свое заседание на 18 ноември 2020 г. Общинският кризисен щаб в Ракитово даде отрицателно становище по постъпило искане на Средно училище “Св. Кл. Охридски“ в града да премине на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5 до 12-ти клас, но той не е орган които взема решение дава становище.

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование преминаването към дистанционно обучение в електронна среда е в правомощията само на министъра на образованието и науката, след издаване на негова заповед по становище на щаба или след мотивирано искане от директора на съответното училище.

Мотивите за отрицателното решение на общинския щаб са ниска заболяемост на територията на Община Ракитово, липса на постоянно нарастващ или голям брой на ученици и учители – заразоносители на COVID-19, с грипоподобни симптоми, сходни с тези на COVID-19, и карантинирани.

Към 19 ноември т.г. общият брой на карантинираните лица е 28 души, 13 са диагностицирани с Ковид-19 на домашно лечение в цялата община и хоспитализирани с Ковид-19 са 3-ма. От тях болни учители са двама – директорът на Възпитателното училище-интернат „Ангел Узунов“ и учителка от СУ “Св. Кл. Охридски“ на 1 клас, като класа от 19 ученици е карантиниран.

За периода от 1 до 19 ноември 2020 г. са починали двама души.

Общинският кризисен щаб взе решение на директорите на детските и учебните заведения в община Ракитово да се дадат указания да се засили контролът върху спазването на противоепидемичните мерки в съответните заведения, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, с Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19 и Указания на МЗ относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19.

Задължи ги също от 19.11.2020 г. да измерват всеки ден телесната температура на деца, ученици и учители и да не ги допускат в поверените им сгради с телесна температура по висока от 37,0 градуса.

Общинска администрация Ракитово

19-11-2020

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: