Отиде си София Ключкова от Велинград – личността с будната гражданска съвест и позиция

„За един живот изпълнен със смисъл и съдържание, за едно сърце препълнено с обич към всички, за прекрасния и всеотдаен човек няма забрава! Никой не умира истински, докато има живи, които го помнят!
Поклон пред светлата ти памет, МАЙКО!“

Надежда Ключкова

FB-пост 25-11-2020

 

„Отиде си един страхотен човек.Човек с будна съвест и твърда гражданска позиция. София Ключкова бе наш приятел и съмишленик. Винаги се бореше търсеше и отстояваше справедливостта, законността , доброто и правдата.
Почивай в мир.“

Марин Белев

FB-пост 25-11-2020

 

Ari Kremen

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: