Приет е Правилник за вътрешния ред в социалните жилища

 Приет е Правилник за вътрешния ред в социалните жилища
Общинските съветници приеха Правилника за вътрешния ред в 90-те социалните жилища на ул. “Кория” в община Велинград. Документът урежда разпоредбите, които трябва да се спазват от наемателите, които ще ползват жилищата и касае реда, чистотата, поддръжката на общите части и техническото оборудване.
Всеки наемател ще има досие, което ще се поддържа актуално, според обстоятелствата, свързани с условията за настаняване. Ще се изисква информация от други институции за изпълнението на необходимите условия за настаняване като посещение на учебни заведения, мероприятия, занятия и програми, свързани със социалното интегриране на наемателите. Настанените лица ще бъдат посещавани от комисия най-малко три пъти в месеца за първите три месеца от настаняването и поне веднъж месечно до края на договора. Всяко посещение ще завършва с протокол и предписания.
Припомняме, че срокът за първото картотекиране на кандидатите изтича на 28 февруари 2022 година.
Целта на проекта бе да се създаде подходяща социална инфраструктура за настаняване на уязвими и необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си наемат жилища на съществуващите пазарни цени. Изискванията към бъдещите наематели, процесът и правилата за настаняване са регламентирани в Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Велинград, приета с решение на ОбС-Велинград през март 2019. 
Официалното откриване на жилищната сграда се състоя в края на декември 2021 г.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

%d bloggers like this: