Продължават ремонтните дейности за рехабилитиране на уличната мрежа

Наред с цялостното преасфалтиране на улиците „Лесничей Васил Попов”, „Мур”, „Есператно”, „Кладова”, улицата при ОУ „Христо Ботев” и храм „Света Троица” в кв. Каменица, кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев  предприе действия  за  реализация  на част от ул.”Сютка”, включваща изграждане на подпорни стени, асфалтиране и полагане на бетонови бордюри.         Положена е бетонова настилка на част от ул. „Христо Боянов”, а на ул.„Георги Бакалов” – трошенокаменна настилка.

Хората живеещи на тези улици, които  над 30 години ходят в кал,  изказаха сърдечната си благодарност към общинска администрация за предприетите мерки, които им осигуряват удобство.

Към момента  са рехабилитирани и улиците „Никола Вапцаров”, „Криволак”, „Ленища”, „Борислав”, „Миладин Досев”, „Габровска”, „Христо Дрънков”,  „Евлоги Геогриев”, участък от бул. „Хан Аспарух” към бюро по труда Велинград, ул. „Дамян Дамянов” и  „Даме Груев”.

На този етап град Велинград е подготвен за предстоящия зимен сезон.

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: