Ръководството на Иновативно ОУ “Христо Ботев“ –Велинград с радост съобщава ,че тази година спечелихме проект по Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата и аз участвам“ към ПУДООС

„Спортувам и природата обичам“ е проект на стойност 5000 лв, който предвижда изграждане на многофункционална спортна площадка с необходимите съоръжения за волейбол, баскетбол, футбол, народна топка и други физически игри за обща двигателна активност. Тя ще се изгради в двора на сградата, в която се провеждат учебни занятия за учениците от начален етап. Училището до момента не разполага с такава. Това води до необходимост за нейното изграждане и функциониране и екипа не се отказа да осъществи мечтата си. Реализацията на проекта ще позволи да се практикуват  различни видове спорт в часовете по спортни дейности, часовете по организиран отдих и двигателна активност в групите за целодневна организация на учебния ден, занимания на открито в извънучебното време на учениците. Една достъпна  спортна площадка би довела до подобряването на физическото и психическо здраве на учениците, особено при социално слабите деца. Целта е изграждане на такава ценностна система у младото поколение, която да формира отговорно  поведение към личното здравe и здравна култура.

В тази връзка предвиждаме включването на деца и родители при реализацията на дейностите по проектното предложение. За подготовка на терена, където ще бъде изградена площадката ще бъде организирано почистване и извозване на отпадъците. Планираме това да бъде съвместна дейност с доброволно участие на родителите.

Проектът ще бъде изпълнен в периода от м.май до м.август 2021 година.

 

 

Екип на Иновативно ОУ „Христо Ботев“ – Велинград

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: