С мнозинство приеха бюджета на община Велинград

 С мнозинство приеха бюджета на община Велинград

Малко над 25 милиона ще бъде бюджетът на община Велинград през настоящата 2017 година. Проектобюджетът бе приет с мнозинство, с дебати единствено по темата с приходите от туристически данък. Изненадващо за всички бе изтегляне на точката свързана с обявяване на нов конкурс за избор на управител на водното дружество в курорта.

За два часа общинските съветници във Велинград разгледаха близо 40 точки включени в дневния ред на своето заседание. Местните политици приеха и бюджета на общината. Според цифрите, през 2017 година Велинград ще разполага със сумата от 25 824 329 лева. От тях 14 916 792 лева са приходите с държавен характер и 10 907 537 лева с общински. И тъй като подробната разбивка по параграфи е била разисквана в заседанията на постоянните комисии, то в залата на местния парламент дебати по съществото на сумите нямаше. Дискусия предизвика единствено предложение дошло от групата на БСП.

С цел да не бъдат обвинение в популизъм социалистите побързаха да посочат и възможния параграф, от който биха били осигурени средствата.

От администрацията запазиха мълчание, но несъгласие с предложението декларираха почти всички политически сили.

В крайна сметка, предложението не бе прието, но цялостната рамка на бюджета получи пълната подкрепа на съветниците. Другата точка с особено голям обществен интерес бе предложението на администрацията за обявяване на конкурс за избор на управител на водното дружество. Затова и в залата присъстваха не малко служители на ВКТВ дошли да чуят мотивите за обявяване на конкурс точно сега. Но точно толкова изненадващо, колкото темата бе включена в дневния ред, кметът Костадин Коев я оттегли. Без мотиви.

telekabeltv.bg

velingradnews

Loading Facebook Comments ...
%d bloggers like this: