С още 5 бройки се увеличи Доброволното формирование в общ. Ракитово

С още 5 бройки се увеличи Доброволното формирование в общ. Ракитово

С още 5 бройки се увеличи числеността на Доброволното формирование в община Ракитово
По предложение на ВрИД кмета Цанко Молов общинските съветници увеличиха на заседанието си, проведено на 29 март 2022 г., числеността на Доброволното формирование с още 5 бройки и така в него ще има 20 души доброволци. Формированието се създава, за да бъде в помощ при предотвратяването и овладяването на бедствия, пожари, извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях.
Разпределението по кметства е следното:
гр. Ракитово – 10 доброволци,
гр. Костандово – 5 доброволци 
с. Дорково – 5 доброволци
Членовете на доброволното формирование ще бъдат вписани в регистъра и ще преминат задължително обучение по утвърдена програма. Обучението на ръководителя на Доброволното формирование трябва да се извърши в акредитирани от МВР центрове. В решението на ОбС-Ракитово се казва още, че кметът на общината ще сключи договор с доброволците, те ще бъдат застраховани за злополука и оборудвани с облекло и защитни средства съгласно утвърдените стандарти.
Пресцентър община Ракитово
29-03-2022

Още новини

Loading Facebook Comments ...